Tìm kiếm
 
Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức và vị trí việc làm tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công
Ngày cập nhật 22/12/2020

Căn cứ Quyết định số 1775/QĐ-SLĐTBXH ngày18/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng vị trí việc làm viên chức tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo:

1. Điều chỉnh 01 (một) chỉ tiêu tuyển dụng viên chức và vị trí việc làm Chăm sóc dinh dưỡng sang vị trí việc làm Hành chính - tổng hợp tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công.

2. Các nội dung khác của Thông báo số 3083/TB-SLĐTBXH ngày 04/11/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức năm 2020 vẫn giữ nguyên.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm bên dưới.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.387.996
Đang truy cập: 1.173