Tìm kiếm
 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
Ngày cập nhật 24/01/2021

Chiều ngày (15/1), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đàng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2020. Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực của ngành và tích cực tổ chức thực hiện. Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, Đảng bộ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 trên các lĩnh vực chuyên môn, công tác an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể.

Các chỉ tiêu chính của ngành cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, cụ thể: giải quyết việc làm mới cho 15.832 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 65,45% (2 chỉ tiêu này xấp xỉ đạt kế hoạch); Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,72% (vượt kế hoạch năm 2020 giảm 0,5%); Trên 99% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình hộ dân nơi cư trú; 100% xã phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh và Liệt sỹ và người có công 9 (đạt kế hoạch); 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng (đạt kế hoạch); 70% xã phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội (đạt kế hoạch); 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc (đạt kế hoạch).

Cùng với thực hiện các chỉ tiêu chính, năm 2020, Sở LĐTBXH đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chế độ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định. Kết quả, toàn tỉnh đã đã được phê duyệt kinh phí 190.804.957.000 đồng để thực hiện hỗ trợ cho 176.494 người, 1.125 hộ kinh doanh. Hiện nay, đang tiếp tục hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020.

 Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp, cứu trợ cho hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo dịp tết nguyên đán được thực hiện kịp thời. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cải cách hành chính được duy trì; công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời. Công tác chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Về chỉ tiêu xây dựng Đảng: 100% đảng viên, công chức, viên chức và 90% người lao động tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; Kết nạp 6 đảng viên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó 2 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.

Năm 2021, Đảng ủy Sở chỉ đạo ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục đề ra các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó tập trung thực hiện chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh về tỷ lệ giải quyết việc làm cho 16.000 lao động, trong đó đưa từ 1.800 - 2.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới mức 2,3; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,4%. Về chỉ tiêu xây dựng Đảng:100% đảng viên, công chức, viên chức và 90% người lao động tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; Kết nạp 4 đảng viên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó 20% chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.

Tại Hội nghị, đã trao giấy khen của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho  3 cá nhân Hoàn thành xuất sắc 5 năm liền; giấy khen của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho 2 tổ chức Đảng và 22 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Ngô Thị Nguyệt Ánh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 654