Tìm kiếm
 
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
Ngày cập nhật 25/01/2021

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức năm 2020 vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 thông báo:

1. Danh sách kết quả xét tuyển, dự kiến người trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020.

(Có danh sách kèm theo)

2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020. Gồm có:

- Bản lý lịch theo mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư 07/2019/TT-BNV.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn theo quy định, tính đến ngày nộp hồ sơ

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác (nếu có), gồm: Hợp đồng lao động, bản xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hoặc bản sao sổ bảo hiểm xã hội... được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Lưu ý: Thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức theo quy định là 30 ngày, kể từ ngày 25/01/2021. Thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức phải đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Văn phòng Sở) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (thời gian:  8h00, ngày 30/01/2021).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.228
Đang truy cập: 1.032