Tìm kiếm
 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt
Ngày cập nhật 03/02/2021

Ngày 26/01, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo "Thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt". Đây là hoạt động mang tính truyền thông nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt và triển khai nội dung chuyển đổi số năm 2021.

An sinh xã hội là chủ trương, chính sách cơ bản để giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế và ổn định quốc gia. Trong đó, các giải pháp chi trả an sinh xã hội thuận tiện, nhanh chóng, đúng hạn giúp cho người nghèo và các đối tượng trợ xã hội tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thuận lợi hơn trong hoạch định chi tiêu, góp phần quan trọng cải thiện tình hình sức khỏe, nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Kết quả thực hiện các chương trình về an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững vượt chỉ tiêu đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện và ưu tiên đầu tư nguồn lực hỗ trợ.

Hiện nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 58.848 người đang hưởng chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng, chiếm khoảng 5,2% dân số toàn tỉnh. Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động chi trả cho các đối tượng 125,5 triệu đồng/tháng (khoảng 1,5 tỷ đồng/năm).

Công tác chi trả chính sách trợ xã hội qua nhiều năm triển khai đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: thời gian chi trả không thống nhất, tính minh bạch chưa cao, công tác cập nhật số liệu, báo cáo kết quả chi trả, quyết toán kinh phí ở cấp cơ sở chưa kịp thời, mức độ rủi ro cao. Việc chi trả mất nhiều thời gian do thủ tục qua nhiều bước, thực hiện theo phương thức thủ công, địa bàn cư trú bị cách trở, chia cắt, đối tượng hưởng chi trả phải đến các địa điểm chi trả để nhận tiền, nếu không đến nhận phải ủy quyền hoặc cán bộ chi trả phải đến tận nhà.

Tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và phúc lợi xã hội của một bộ phận lớn dân cư. Các nhóm đối tượng nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và một lượng lớn người lao động không có giao kết hợp đồng từ khu vực phi chính thức hiện chưa được bao phủ trong hệ thống an sinh xã hội và khó khăn trong việc tiếp cận với các chương trình hỗ trợ khác. Để giảm thiểu tác động tiềm ẩn của tình hình dịch bệnh và các rủi ro khác, việc thực hiện hoặc công bố các biện pháp can thiệp trợ giúp xã hội để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp là hướng tiếp cận hiệu quả trên cơ sở xác định mã định danh cá nhân và sử dụng công nghệ thanh toán điện tử thông qua thiết bị điện thoại di động.

Thanh toán điện tử đang là xu thế được áp dụng trong chi trả các chương trình an sinh xã hội như lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp và các chương trình hỗ trợ khác như hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hỗ trợ đột xuất. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi các quy định về cách ly xã hội được áp dụng thì chi trả điện tử càng trở thành yêu cầu cấp thiết và có xu hướng trở nên phổ biến.

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 159/LĐTBXH-BTXH về việc thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt, cho phép triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại 03 tỉnh/thành phố là Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn và TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền thông nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thực thiện thí điểm công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại tỉnh mặc dù không mới nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện. Hội thảo nhằm trao đổi để tìm cách thức triển khai phù hợp, hiệu quả, thuận lợi trong thực hiện và đem lại lợi ích tối đa cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Phan Thanh Ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 672