Tìm kiếm
 
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 03/03/2021

Để triển khai tốt công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử đã cụ thể hóa thời gian, nhiệm vụ thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xác định đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, thời gian và địa điểm lập và niêm yết danh sách cử tri, cơ quan và thời gian tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Kế hoạch cũng cụ thể hóa các nội dung khác liên quan đến công tác bầu cử./.

(Kế hoach 01 cua UBBC kem theo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.377.921
Đang truy cập: 2.139