Tìm kiếm
 
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 03/03/2021

Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Thông báo số 10/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV  và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

 

I. Quy định đối với hồ sơ ứng cử: 

Người ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử, gồm:

1. Đơn ứng cử: Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH; đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

2. Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú: Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

3. Tiểu sử tóm tắt: Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

4. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

5. Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

II. Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử:

- Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh (Phòng họp tầng 02 - Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế).

III. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử:

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021 (riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh vẫn nhận hồ sơ ứng cử)./.

(Thông báo, Đơn ứng cử kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.224
Đang truy cập: 1.034