Tìm kiếm
 
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ngày cập nhật 06/04/2021

Ủy ban nhân đan tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 2399/UBND-TĐKT ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về việc quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021 (đính kèm).

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nội dung văn bản nêu trên; thực hiện đăng tải lên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đăng tải, tuyên truyền nội dung văn bản nêu trên để công chức, viên chức, người lao động, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.260.064
Đang truy cập: 1.286