Tìm kiếm
 
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày cập nhật 27/04/2021

Sáng ngày 22/4/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ Công bố quyết định tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị và các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, công chức, viên chức nhân viên hợp đồng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

 

Thực hiện Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 03/4/2021 của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được tổ chức lại như sau: Hợp nhất “Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội” và “Phòng Việc làm - An toàn lao động” thành “Phòng Lao động - Việc làm”; Hợp nhất “Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới” và “Phòng Bảo trợ xã hội” thành “Phòng Bảo trợ xã hội”; Đổi tên “Phòng Dạy nghề” thành “Phòng Giáo dục nghề nghiệp”; Giải thể “Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội” và thành lập “Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội”. Hợp nhất “Quỹ Bảo trợ trẻ em” và “Trung tâm Nuôi dưỡng và công tác xã hội” và thành lập “Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em”.

Sau khi tổ chức lại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có cơ cấu tổ chức lại Sở gồm có 8 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Người có công; Phòng Giáo dục nghề nghiệp; Phòng Lao động - Việc làm; Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội và 04 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công.

Cùng với việc sắp xếp lại tổ chức cơ cấu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phân bổ lại biên chế và sắp xếp lại bộ máy nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác một số công chức, lao động hợp đồng để đảm bảo tiêu chí bộ máy tinh, gọn, nhẹ và đảm bảo biên chế theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2021.

Một số hình ảnh nhận quyết định bố trí, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị được sắp xếp lại.

Lãnh đạo Sở trao quyết định cho đại diện lãnh đạo và viên chức Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em

Lãnh đạo Sở trao quyết định cho lãnh đạo và công chức Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

Lãnh đạo Sở trao quyết định cho lãnh đạo và công chức phòng Lao động – Việc làm

Lãnh đạo Sở trao quyết định cho lãnh đạo và công chức phòng Giáo dục nghề nghiệp

Lãnh đạo Sở trao quyết định cho lãnh đạo và công chức phòng Bảo trợ xã hội

Trong thời gian tới, Sở tiếp triển khai các đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập./.

Nguyệt Ánh - VPS

Nguyệt Ánh - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.259.911
Đang truy cập: 1.262