Tìm kiếm
 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 05/08/2020

Năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015

Từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH ngày 15/01/2020 về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020. Duy trì thường xuyên việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hiện có 120 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành hính này được khai báo trên Cổng Thông tin thủ tục hành chính và được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, tất cả các thủ tục hành chính của Sở đã được xây dựng quy trình thực hiện theo TCVN ISO 9001:2015. Các quy trình này đã triển khai áp dụng cho các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính trên Cổng đúng theo các quy trình đã xây dựng.

Danh mục Quy trình các phòng, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính (120 quy trình)

I

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (1 quy trình)

1

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

VP01

II

Lĩnh vực Người có công (35 quy trình)

1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

NCC01

2

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

NCC02

3

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

NCC03

4

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

NCC04

5

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

NCC05

6

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

NCC05

7

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

NCC07

8

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

NCC08

9

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

NCC09

10

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

NCC10

11

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

NCC11

12

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

NCC12

13

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

NCC13

14

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

NCC14

15

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

NCC15

16

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

NCC16

17

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

NCC17

18

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

NCC18

19

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

NCC19

20

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

NCC20

21

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

NCC21

22

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

NCC22

23

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

NCC23

24

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

NCC24

25

Giám định vết thương còn sót

NCC25

26

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

NCC26

27

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

NCC27

28

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

NCC28

29

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

NCC29

30

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

NCC30

31

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

NCC31

32

Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

NCC32

33

Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập

NCC33

34

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

NCC34

35

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

NCC35

III

Lĩnh vực Việc làm - An toàn, vệ sinh lao động (27 quy trình)

1

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

VLATLD01

2

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

VLATLD02

3

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

VLATLD03

4

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

VLATLD04

5

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm   

VLATLD05

6

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

VLATLD06

7

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

VLATLD07

8

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)

VLATLD08

9

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

VLATLD09

10

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

VLATLD10

11

Đăng ký hợp đồng cá nhân

VLATLD11

12

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

VLATLD12

13

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

VLATLD13

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

VLATLD14

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

VLATLD15

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B do bị hỏng, mất, đổi tên tổ chức huấn luyện thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

VLATLD16

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B trong trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

VLATLD17

18

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

VLATLD18

19

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

VLATLD19

20

Công bố thông tin tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

VLATLD20

21

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

VLATLD21

22

Khai báo việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

VLATLD22

23

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

VLATLD23

24

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

VLATLD24

25

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

VLATLD25

26

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

VLATLD26

27

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

VLATLD27

IV

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (11 quy trình)

1

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

LĐTL-BHXH01

2

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

LĐTL-BHXH02

3

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

LĐTL-BHXH03

4

Xếp hạng công ty Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

LĐTL-BHXH04

5

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

LĐTL-BHXH05

6

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

LĐTL-BHXH06

7

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

LĐTL-BHXH07

8

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

LĐTL-BHXH08

9

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

LĐTL-BHXH09

10

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

LĐTL-BHXH10

11

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

LĐTL-BHXH11

V

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (18 quy trình)

1

Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh

GDNN01

2

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

GDNN02

3

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

GDNN03

4

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

GDNN04

5

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

GDNN05

6

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

GDNN06

7

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

GDNN07

8

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh 

GDNN08

9

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

GDNN09

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

GDNN10

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

GDNN11

12

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận 

GDNN12

13

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài       

GDNN13

14

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp     

GDNN14

15

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài   

GDNN15

16

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài    

GDNN16

17

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục    

GDNN17

18

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh      

GDNN18

VI

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (13 quy trình)

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

BTXH01

2

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

BTXH02

3

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

BTXH03

4

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội

BTXH04

5

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

BTXH05

6

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

BTXH06

7

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

BTXH07

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

BTXH08

9

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

BTXH09

10

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

BTXH10

11

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

BTXH11

12

Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

BTXH12

13

Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

BTXH13

VII

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (5 quy trình)

1

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

PCTNXH01

2

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

PCTNXH02

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

PCTNXH03

4

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

PCTNXH04

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

PCTNXH05

VIII

Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp (10 quy trình)

1

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

BHTN01

2

Tạm dừng trợ cấp thất nghiệp

BHTN01

3

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

BHTN01

4

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

BHTN01

5

Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

BHTN01

6

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

BHTN01

7

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

BHTN01

8

Giải quyết hỗ trợ học nghề

BHTN01

9

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

BHTN01

10

Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng

BHTN01

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 690