Tìm kiếm
 
Quay lại12345Xem tiếp
Lao động - Việc làm >> Lao động - Việc làm
Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 04/9/2021, Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh có...
Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 04/9/2021; Hội đồng tuyển dụng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông...
Thực hiện Kết luận số 204-KL/TU ngày 09/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính...
Ngày 30/7/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) đã ban hành “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng...
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 300 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, khoảng 7.500 lao động...
Thừa Thiên Huế sẽ rà soát số lượng lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là lao động trở về từ vùng dịch, đồng...
Ngày 31/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1853/SLĐTBXH-LĐVL về việc triển khai chính...
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát...
KẾ HOẠCH Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2021 – 2025  
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm >> Lao động - Việc làm
Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 04/9/2021, Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh có...
Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 04/9/2021; Hội đồng tuyển dụng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông...
Thực hiện Kết luận số 204-KL/TU ngày 09/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính...
Ngày 30/7/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) đã ban hành “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng...
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 300 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, khoảng 7.500 lao động...
Thừa Thiên Huế sẽ rà soát số lượng lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là lao động trở về từ vùng dịch, đồng...
Ngày 31/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1853/SLĐTBXH-LĐVL về việc triển khai chính...
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát...
KẾ HOẠCH Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2021 – 2025  
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm >> Lao động - Việc làm
Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 04/9/2021, Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh có tên dự kiến trúng tuyển tại Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 04/9/2021, hoàn thiện...
Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 04/9/2021; Hội đồng tuyển dụng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả tổ chức xét tuyển viên chức và danh sách dự kiến trúng tuyển...
Thực hiện Kết luận số 204-KL/TU ngày 09/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 6543/UBND-XDCB ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy mạnh phát...
Ngày 30/7/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) đã ban hành “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19″. Đây là...
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 300 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, khoảng 7.500 lao động bị dừng hoặc mất việc làm. Đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn, tỉnh đã...
Thừa Thiên Huế sẽ rà soát số lượng lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là lao động trở về từ vùng dịch, đồng thời căn cứ nhu cầu, tay nghề để có hướng giải quyết việc làm cho người lao động hiệu quả nhất. Bên...
Ngày 31/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1853/SLĐTBXH-LĐVL về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. ...
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030  
KẾ HOẠCH Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2021 – 2025  
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 –...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm >> Lao động - Việc làm
Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 04/9/2021, Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh có tên dự kiến trúng tuyển tại Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 04/9/2021, hoàn thiện...
Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 04/9/2021; Hội đồng tuyển dụng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả tổ chức xét tuyển viên chức và danh sách dự kiến trúng tuyển...
Thực hiện Kết luận số 204-KL/TU ngày 09/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 6543/UBND-XDCB ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy mạnh phát...
Ngày 30/7/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) đã ban hành “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19″. Đây là...
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 300 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, khoảng 7.500 lao động bị dừng hoặc mất việc làm. Đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn, tỉnh đã...
Thừa Thiên Huế sẽ rà soát số lượng lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là lao động trở về từ vùng dịch, đồng thời căn cứ nhu cầu, tay nghề để có hướng giải quyết việc làm cho người lao động hiệu quả nhất. Bên...
Ngày 31/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1853/SLĐTBXH-LĐVL về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. ...
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030  
KẾ HOẠCH Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2021 – 2025  
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 –...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.377.950
Đang truy cập: 3.919