Tìm kiếm
Quay lại12345Xem tiếp
 
Lao động - Việc làm - GDNN >> Hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây...
Từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Hiện nay, đã có một số văn bản ra đời hướng dẫn thi hành...
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm - GDNN >> Hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này.
Từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Hiện nay, đã có một số văn bản ra đời hướng dẫn thi hành Bộ luật này.  
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm - GDNN >> Hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này.
Từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Hiện nay, đã có một số văn bản ra đời hướng dẫn thi hành Bộ luật này.  
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm - GDNN >> Hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây...
Từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Hiện nay, đã có một số văn bản ra đời hướng dẫn thi hành...
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm - GDNN >> Hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này.
Từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Hiện nay, đã có một số văn bản ra đời hướng dẫn thi hành Bộ luật này.  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.101
Đang truy cập: 1.020