Tìm kiếm
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến về Đề án Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/02/2021
Xem góp ý
2Lấy ý kiến Đề án Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/02/2021
Xem góp ý
3Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/03/2021
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.115.959
Đang truy cập: 855