Tìm kiếm
 
Thông tin dự án
Về việc thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung mua sắm thiết bị phục vụ công tác điều trị, trị liệu cho học viên cai nghiện ma túy...
Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 03: Toàn bộ phần chi phí Tư vấn Quản lý dự án và giám...
Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Lọc nước tinh khiết RO UV tại Trung tâm Bảo trợ xã...
Về việc thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung mua sắm thiết bị phục vụ công tác điều trị, trị liệu cho học viên cai nghiện ma túy...
Về việc đề nghị phê duyệt dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần...
Về việc phê duyệt Đề án dự thảo mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết để cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em  
Về việc phê duyệt đơn vị trúng thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu số 01: Mua sắm...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.031
Đang truy cập: 1.020