Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
95 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1159/HD-SLÐTBXH15/05/202015/05/2020xVề một số nội dung của Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/04/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
1177/QÐ-UBND14/05/202014/05/2020xCông bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
112/KH-UBND30/04/202030/04/2020xKế hoạch số 112/KH-UBND của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19ề Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
480/QÐ-LÐTBXH29/04/202029/04/2020xVề việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
15/2020/QÐ-TTg24/04/202024/04/2020xVề việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1029/2020/QÐ21/04/202021/04/2020xVề việc tạm cấp đợt 1 kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
986/QÐ-UBND15/04/202015/04/2020xVề việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
42/NQ-CP09/04/202009/04/2020xVề các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
14/2017/TT-BLÐTBXH25/05/201725/05/2017xQuy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
20/CT-TTg17/05/201717/05/2017xVề việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
39/2016/NÐ-CP15/05/201615/05/2016xQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
37/2016/NÐ-CP15/05/201615/05/2016xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
102/2016/QH1305/04/201605/04/2016xLuật Trẻ em
11/2016/NÐ-CP03/02/201603/02/2016xQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
07/2016/QÐ-UBND21/01/201621/01/2016xBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
54/2015/TT-BLÐTBXH16/12/201516/12/2015xHướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
39/2015/TTLT19/10/201519/10/2015xHướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
37/2015/TTLT02/10/201502/10/2015xHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh
1359/QÐ-LÐTBXH30/09/201530/09/2015xVề việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015
1209/LÐTBXH-YT-TC-BH09/07/201509/07/2015xTriển khai chính sách Bảo hiểm y tế cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.146.932
Đang truy cập: 429