Tìm kiếm
 
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
105 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
235/KH-UBND14/07/202114/07/2021xTriển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1156/QÐ-SLÐTBXH08/07/202108/07/2021xVề việc ban hành Quy chế về văn hóa công sở và quản lý cơ quan Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội
1478/KH-SLÐTBXH21/06/202121/06/2021xTổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
1477/KH-SLÐTBXH21/06/202121/06/2021xTổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2021
1451/KH-SLÐTBXH18/06/202118/06/2021xKiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1402/QÐ-UBND09/06/202109/06/2021xCông bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
1378/QÐ-UBND04/06/202104/06/2021xPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bổ sung mới và sửa đổi)
753/QÐ-SLÐTBXH28/05/202101/05/2021xQuy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
1194 /QÐ-UBND20/05/202120/05/2021xCông bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
871/QÐ-UBND20/04/202120/04/2021xCông bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
1159/HD-SLÐTBXH15/05/202015/05/2020xVề một số nội dung của Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/04/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
1177/QÐ-UBND14/05/202014/05/2020xCông bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
112/KH-UBND30/04/202030/04/2020xKế hoạch số 112/KH-UBND của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19ề Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
480/QÐ-LÐTBXH29/04/202029/04/2020xVề việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
15/2020/QÐ-TTg24/04/202024/04/2020xVề việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1029/2020/QÐ21/04/202021/04/2020xVề việc tạm cấp đợt 1 kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
986/QÐ-UBND15/04/202015/04/2020xVề việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
42/NQ-CP09/04/202009/04/2020xVề các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
14/2017/TT-BLÐTBXH25/05/201725/05/2017xQuy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
20/CT-TTg17/05/201717/05/2017xVề việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.127
Đang truy cập: 1.023