Tìm kiếm
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020
Ngày cập nhật 16/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020

 

Ngày

Đặng Hữu Phúc

Hồ Dần

Phan Minh Nguyệt

Nguyễn Hữu Phước

Thứ hai 14/12/2020

S

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, chi cục, trung tâm thuộc Sở

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, chi cục, trung tâm thuộc Sở

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, chi cục, trung tâm thuộc Sở

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, chi cục, trung tâm thuộc Sở

C

Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tác hại của thuốc lá do SYT tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba 15/12/2020

S

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai QĐ 1521/QĐ-TTg và xây dựng mô hình phổ biến GDPL (tại UBND tỉnh)

8h00: Họp HĐND huyện Phú Vang

Làm việc tại cơ quan

C

14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2020 (VPSở)

14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2020 (VPSở)

14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2020

14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2020

Thứ 16/12/2020

S

Đi công tác Quảng Nam

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo các huyện (VPGN, P.BTXH)

8h00: Thăm và làm việc với TT Hy Vọng, Trung tâm DN Hội nông dân

C

14h00: Tham dự họp BCĐ thi hành án dân sự tại UBND tỉnh

Kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo các huyện (VPGN, P.BTXH)

14h00: Làm việc với TT GDNN-GDTX TP Huế về CTCT năm 2021

Thứ năm 17/12/2020

S

8h00: Nghe Phòng Dạy nghề báo cáo kế hoạch nguồn nhân lực tỉnh

(P.DN, P.VLATLĐ, P.KHTC, VPSở)

8h00: Giám sát công trình tiếp cận đối với NKT tại huyện Phong Điền, Quảng Điền (Thành viên BQL DA ACDC, P.BTXH)

Họp BCH Công đoàn

8h00: Nghe Phòng Dạy nghề báo cáo kế hoạch nguồn nhân lực tỉnh

(P.DN, P.VLATLĐ, P.KHTC, VPSở)

C

14h00: Họp trực tuyến với NHTG - Nhóm An sinh xã hội (VP, P.BTXH, P.NCC, P.VLATLĐ, P.KHTC)

Làm việc tại cơ quan

Họp BCĐ Dân số-KHH gia đình

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu 18/12/2020

S

8h00: Nghe Phòng BTXH báo cáo tổng kết CTMTQG giảm nghèo

8h00: Làm việc với phòng VLATLĐ và các chuyên gia về xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ

Họp liên ngành về đề suất hỗ trợ đối tượng bị  thiệt hại do dịch bệnh covid-19 (nếu lịch GĐ trống thì đề nghị VP bcao GĐ dự)

8h00: Họp rà soát CTCT năm 2021 (VPSở, các phòng, đơn vị)

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy 19/12/2020

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Chủ nhật 20/12/2020

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.259.492
Đang truy cập: 1.093