Tìm kiếm
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021
Ngày cập nhật 12/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Ngày

Đặng Hữu Phúc

Hồ Dần

Phan Minh Nguyệt

Nguyễn Hữu Phước

Thứ hai 11/01/2021

S

8h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ Lao động, Người có công và xã hội năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

8h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ Lao động, Người có công và xã hội năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

8h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ Lao động, Người có công và xã hội năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

8h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ Lao động, Người có công và xã hội năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h00: Làm việc tại xã Hải Dương (theo Đoàn của Bộ NN&PTNT)

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba 12/01/2021

S

8h00: Họp Đảng ủy (VP Sở)

8h00: Họp Đảng ủy (VP Sở)

8h00: Họp Đảng ủy (VP Sở)

8h00: Làm việc với Trường CĐ Sư phạm TT Huế về kế hoạch đào tạo năm 2021-2022

8h00: Họp Đảng ủy (VP Sở)

C

Làm việc cơ quan

14h00: Dự Hội nghị CCVC tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 ngành Du lịch

14h00: Làm việc với Trường CĐ Nghề Thừa Thiên Huế

Thứ 13/01/2021

S

8h00-10h00: Ban Giám đốc làm việc với các phòng (VP Sở)

10h00: Làm việc với Đoàn Thanh niên CS HCM  Sở

8h00-10h00: Ban Giám đốc làm việc với các phòng (VP Sở)

10h00: Làm việc với Đoàn Thanh niên CS HCM  Sở

8h00-10h00: Ban Giám đốc làm việc với các phòng (VP Sở)

10h00: Làm việc với Đoàn Thanh niên CS HCM  Sở

8h00-10h00: Ban Giám đốc làm việc với các phòng (VP Sở)

10h00: Làm việc với Đoàn Thanh niên CS HCM  Sở

C

Làm việc cơ quan

13h30: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 Sở Công Thương

Làm việc tại cơ quan

13h00: Làm việc với Trường Giao thông

Thứ năm 14/01/2021

S

8h00: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 tại Đảng ủy khối CQ&DN

8h00: Làm việc với Trung sáng kiến sức khỏe và dân số về Dự án hỗ trợ người khuyết tật

8h00: Họp Liên ngành giải quyết đơn của Bà Chi

8h00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 Sở Văn hóa- Thể thao

8h00: Làm việc với Trường CĐ Y tế về kế hoạch đào tạo năm 2021-2022

8h00: Dự Hội nghị tổng kết Hội tù yêu nước tỉnh năm 2020

C

14h00: Lấy ý kiến về bộ chỉ số mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng

(Hội trường tầng 2-VP Sở)

Làm việc cơ quan

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 Sở Y tế

 

14h00: Hội nghị tổng kết năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14h00: Làm việc với Trường Trung cấp TDTT về kế hoạch đào tạo năm 2021-2022

Thứ sáu 15/01/2021

S

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

8h00: Làm việc với Trường CĐ Giao thông về kế hoạch đào tạo năm 2021-2022

C

14h00: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 (VP Sở)

15h30: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

14h00: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 (VP Sở)

14h00: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 (VP Sở)

14h00: Dự Hội nghị tổng kết Văn phòng Dự án Zhi-shan Foundation

14h00: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 (VP Sở)

Thứ bảy 16/01/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Chủ nhật 17/01/2020

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.217
Đang truy cập: 1.035