Tìm kiếm
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021
Ngày cập nhật 03/03/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

 

Ngày

Đặng Hữu Phúc

Hồ Dần

Phan Minh Nguyệt

Nguyễn Hữu Phước

Thứ hai 22/02/2021

S

8h30: Giao ban Lãnh đạo Sở và trưởng các phòng

8h30: Giao ban Lãnh đạo Sở và trưởng các phòng

07h30: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

8h30: Giao ban Lãnh đạo Sở và trưởng các phòng

8h30: Giao ban Lãnh đạo Sở và trưởng các phòng

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ ba 23/02/2021

S

07h30: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2021 và thông qua một số Đề án trình HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự họp tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

8h00: Dự hội nghị hướng dẫn công tác giới thiệu người của cơ quan được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XV (VP)

C

Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự họp Sở Nội vụ về thực hiện chế độ hợp đồng lao động  trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (P.LĐTL)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 24/02/2021

S

8h30: Nghe phòng BTXH, VP giảm nghèo báo cáo kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020  (P.BTXH, VPGN)

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự làm việc với Ban VHXH – HĐND tỉnh về thẩm tra Tờ trình dự thảo NQ hỗ trợ kinh phí Làng trẻ em SOS

8h30: Nghe phòng BTXH, VP giảm nghèo báo cáo kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (P.BTXH, VPGN)

10h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Làm việc tại cơ quan

C

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2020 và thống nhất phương hướng hoạt động năm 2021 Liên đoàn lao động tỉnh (P.LĐTL, P.VLATLĐ, TTra, VP)

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2020 và thống nhất phương hướng hoạt động năm 2021 Liên đoàn lao động tỉnh (P.LĐTL, P.VLATLĐ, TTra, VP)

14h00: Làm việc với Trung tâm Nuôi dưỡng và CTXH (VP, P.BTXH, P.BVCSTE, Quỹ BTTE)

14h00: Làm việc với Trung tâm CNTT tỉnh về phối hợp triển khai KH tổ chức Ngày hội việc làm và đào tạo nghề, đào tạo nghề nông thôn năm 2021 (P.DN, P.KHTC, VP)

Thứ năm 25/02/2021

S

8h00: Nghe phòng KHTC báo cáo về kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của ngành năm 2021

(Trưởng các phòng)

10h00: Làm việc với các phòng triển khai công tác Truyền  thông năm 2021

(Trưởng các phòng)

8h00: Làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm (P.VLATLĐ)

8h00: Làm việc với Trung tâm BTXH (VP, P.BTXH, CC.PCTNXH)

Làm việc tại cơ quan

C

 14h00: Dự Lễ khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân tại Công an tỉnh

13h30: Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp Ban soạn thảo Nghị quyết Xây dựng Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ sáu 26/02/2021

S

08h00: Dự họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh

8h00:  Nghe phòng VLATLĐ báo cáo chuẩn bị các chương trình, đề án trình HĐND tỉnh và Chương trình đi làm việc nước ngoài năm 2021 (P.VLATLĐ, TT.DVVL)

08h00: Dự họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

C

14h00: Trao Quyết định trúng tuyển viên chức năm 2020

15h00: Tập huấn phần mềm Quản lý thông tin chuyên ngành (theo dõi báo cáo, thống kê)

(Các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc)

15h00: Tập huấn phần mềm Quản lý thông tin chuyên ngành (theo dõi báo cáo, thống kê)

(Các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc)

13h30: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

15h30: Làm việc với phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

15h00: Tập huấn phần mềm Quản lý thông tin chuyên ngành (theo dõi báo cáo, thống kê)

(Các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc)

Thứ bảy 27/02/2021

S

07h00: Dự buổi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

 

 

 

C

 

 

 

 

Chủ nhật 28/02/2020

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 682