Tìm kiếm
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021
Ngày cập nhật 03/03/2021

ỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

Ngày

Đặng Hữu Phúc

Hồ Dần

Phan Minh Nguyệt

Nguyễn Hữu Phước

Thứ hai 01/3/2021

S

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng. đơn vị trược thuộc Sở

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng. đơn vị trược thuộc Sở

07h30: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng. đơn vị trược thuộc Sở

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng. đơn vị trược thuộc Sở

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự họp Hội LHPN tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba 02/3/2021

S

8h00: Làm việc với Phòng Dạy nghề về chương trình trọng điểm của ngành

8h00: Làm việc với Phòng Dạy nghề về chương trình trọng điểm của ngành

8h00: Làm việc với Phòng Dạy nghề về chương trình trọng điểm của ngành

8h00: Làm việc với Phòng Dạy nghề về chương trình trọng điểm của ngành

C

13h30: Làm việc với các phòng chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh

(Trưởng các phòng)

14h30: Làm việc về các chương trình trọng điểm của ngành

(Trưởng các phòng, đơn vị: Dạy nghề, VLATLĐ, LĐ-TL-BHXH, KHTC, BTXH, BVCSTE-BĐG, VP, TTDVVL)

13h30: Làm việc với các phòng chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh

(Trưởng các phòng)

14h30: Làm việc về các chương trình trọng điểm của ngành

(Trưởng các phòng, đơn vị: Dạy nghề, VLATLĐ, LĐ-TL-BHXH, KHTC, BTXH, BVCSTE-BĐG, VP, TTDVVL)

13h30: Làm việc với các phòng chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh

(Trưởng các phòng)

14h30: Làm việc về các chương trình trọng điểm của ngành

(Trưởng các phòng, đơn vị: Dạy nghề, VLATLĐ, LĐ-TL-BHXH, KHTC, BTXH, BVCSTE-BĐG, VP, TTDVVL)

13h30: Làm việc với các phòng chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh

(Trưởng các phòng)

14h30: Làm việc về các chương trình trọng điểm của ngành

(Trưởng các phòng, đơn vị: Dạy nghề, VLATLĐ, LĐ-TL-BHXH, KHTC, BTXH, BVCSTE-BĐG, VP, TTDVVL)

Thứ 03/3/2021

S

8h00: Nghe Phòng BVCSTE báo cáo đề án trình HĐND tỉnh (P.BVCSTE, P.KHTC, VP)

Làm việc tại cơ quan

8h00: Nghe Phòng BVCSTE báo cáo đề án trình HĐND tỉnh

(P.BVCSTE, P.KHTC, VP)

8h00: Làm việc với  Phòng Người có công

C

14h00: Làm việc với Phòng BTXH, VP giảm nghèo về  tham mưu đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

(P.BTXH, P.KHTC, VP)

Làm việc tại cơ quan

13h30: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

14h00: Làm việc với Phòng BTXH, VP giảm nghèo về  tham mưu đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

(P.BTXH, P.KHTC, VP)

14h30: Dự khai giảng lớp DN lưu động năm 2021 tại Hội người mù huyện Phú Vang

15h30: Thẩm định mã ngành mới tại TTGDNN-GDTX thị xã Hương Thủy

Thứ năm 04/3/2021

S

8h00: Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

(Thành phần theo giấy mời)

8h00: Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

(Thành phần theo giấy mời)

8h00: Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

(Thành phần theo giấy mời)

8h00: Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

(Thành phần theo giấy mời)

C

14h00: Làm việc với UBND tỉnh về triển khai “Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế” và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực năm 2021; dự thảo Đề án xây dựng trường chất lượng cao của Trường Cao Đẳng nghề Thừa Thiên Huế; dự thảo Báo cáo tổng kết giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị Quyết của Tỉnh ủy giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2021 – 2025

(Trưởng các phòng)

14h00: Làm việc với UBND tỉnh về triển khai “Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế” và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực năm 2021; dự thảo Đề án xây dựng trường chất lượng cao của Trường Cao Đẳng nghề Thừa Thiên Huế; dự thảo Báo cáo tổng kết giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị Quyết của Tỉnh ủy giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2021 – 2025

(Trưởng các phòng)

14h00: Làm việc với UBND tỉnh về triển khai “Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế” và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực năm 2021; dự thảo Đề án xây dựng trường chất lượng cao của Trường Cao Đẳng nghề Thừa Thiên Huế; dự thảo Báo cáo tổng kết giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị Quyết của Tỉnh ủy giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2021 – 2025

(Trưởng các phòng)

14h00: Làm việc với UBND tỉnh về triển khai “Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế” và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực năm 2021; dự thảo Đề án xây dựng trường chất lượng cao của Trường Cao Đẳng nghề Thừa Thiên Huế; dự thảo Báo cáo tổng kết giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị Quyết của Tỉnh ủy giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2021 – 2025

(Trưởng các phòng)

Thứ sáu 05/3/2021

S

8h00: Làm việc với thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và các đơn vị chi trả về triển khai Kế hoạch chi trả không dùng tiền mặt của UBND tỉnh

Phòng BTXH chuẩn bị nội dung báo cáo, dự thảo định hướng kế hoạch cho cấp huyện  và mời các đơn vị liên quan

(Phòng BTXH, P.KHTC, VP Sở)

Làm việc tại cơ quan

8h00: Làm việc với thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và các đơn vị chi trả về triển khai Kế hoạch chi trả không dùng tiền mặt của UBND tỉnh

Phòng BTXH chuẩn bị nội dung báo cáo, dự thảo định hướng kế hoạch cho cấp huyện  và mời các đơn vị liên quan

(Phòng BTXH, P.KHTC, VP Sở)

8h00: Làm việc với VP Sở

C

14h00: Nghe phòng VLATLĐ báo cáo các đề trình HĐND tỉnh

(P.BTXH, P.KHTC, VP)

14h00: Nghe phòng VLATLĐ báo cáo các đề trình HĐND tỉnh

(P.BTXH, P.KHTC, VP)

14h00: Làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội

(TT. BTXH, P. BTXH, CC.PCTNXH)

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy 06/3/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Chủ nhật 07/3/2020

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 663