Tìm kiếm
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021
Ngày cập nhật 22/03/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021

 

Ngày

Đặng Hữu Phúc

Hồ Dần

Phan Minh Nguyệt

Nguyễn Hữu Phước

Thứ hai 15/3/2021

S

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở

8h00: Giao ban Lãnh đạo Sở

Đi công tác

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự làm việc với UBND tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh liên quan đến tổ chức “Diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói năm 2020 – 2021”

(P.BVCSTE-BĐG)

16h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Thứ ba 16/3/2021

S

8h00: Nghe Phòng VLATLĐ báo cáo đề án trình HĐND tỉnh (P. VLATLĐ, VP)

 8h00: Nghe Phòng VLATLĐ báo cáo đề án trình HĐND tỉnh (P. VLATLĐ, VP)

8h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng

C

14h00: Làm việc với Phòng BTXH, Thị xã Hương Thủy và các đơn vị liên quan thống nhất nội dung triển khai kế hoạch chi trả không dùng tiền mặt.

Thành phần:

- Phòng BTXH, VP, KHTC

- UBND, Phòng LĐTBXH thị xã Hương Thủy

- VietiBank, Bưu điện

Phòng BTXH chuẩn bị nội dung và mời các thành phần dự làm việc

Làm việc tại cơ quan

14h00: Làm việc với Phòng BTXH, Thị xã Hương Thủy và các đơn vị liên quan thống nhất nội dung triển khai kế hoạch chi trả không dùng tiền mặt.

Thành phần:

- Phòng BTXH, VP, KHTC

- UBND, Phòng LĐTBXH thị xã Hương Thủy

- VietiBank, Bưu điện

Phòng BTXH chuẩn bị nội dung và mời các thành phần dự làm việc

Thứ 17/3/2021

S

08h00: Dự Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

(VP Giảm nghèo, P.BTXH, VP, P.KHTC)

8h00: Dự làm việc về thẩm tra kế hoạch SXKD và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 công ty TNHH 1TV Tiền Phong (P.LĐTLBHXH)

08h00: Dự Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

(VP Giảm nghèo, P.BTXH, VP, P.KHTC)

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ năm 18/3/2021

S

Làm việc tại cơ quan

8h00: Kiểm tra việc triển khai thực hiện tiếp cận công trình xây dựng theo dự án ACDC tại Phú Vang (P.BTXH)

8h00: Thẩm định doanh nghiệp có nhiều lao động là NKT tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền

(P.BTXH)

C

14h00: Dự Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước

16h00: Làm việc với Phòng cảnh sát PCCC về công tác PCCC&CNCH

Thứ sáu 19/3/2021

S

Đi cơ sở (kiểm tra một số công trình nghĩa trang)

8h00: Dự làm việc về thẩm tra kế hoạch SXKD và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Phong Điền (P.LĐTLBHXH)

8h00: Dự Hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại KS Duy Tân

8h00: Thẩm tra theo chương trình của Ban VHXH

 

C

(Dự kiến) 14h00: Dự họp UBND tỉnh về soát xét công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh

14h00: Kiểm tra việc triển khai thực hiện tiếp cận công trình xây dựng theo dự án ACDC tại Hương Thủy (P.BTXH)

16h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Thứ bảy 20/3/2021

S

 

 

8h00: Dự Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án Chủ  Nhật Xanh tại tại Trung tâm VH-ĐA

C

 

13h30: Hội nghị "Phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong trạng thái bình thường mới

 

 

Chủ nhật 21/3/2020

S

 

 

Tham dự “Diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói năm 2020 – 2021”

C

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 667