Tìm kiếm
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021
Ngày cập nhật 09/04/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021

 

Ngày

Đặng Hữu Phúc

Hồ Dần

Phan Minh Nguyệt

Nguyễn Hữu Phước

Thứ hai 05/4/2021

S

8h30: Giao ban Lãnh đạo Sở

8h30: Giao ban Lãnh đạo Sở

8h30: Giao ban Lãnh đạo Sở

8h30: Giao ban Lãnh đạo Sở

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

14h00: Dự họp UBND tỉnh về Kiến thúc đô thị thông minh tại Sở TTTT (VP Sở cùng dự)

Thứ ba 06/4/2021

S

Đi cơ sở

8h00: Làm việc với Đoàn công tác trung tâm VMAC tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(P.BTXH cùng dự)

8h00: Trao quà Quỹ BTTE

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 07/4/2021

S

8h00: Làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội

(P.BTXH, Chi cục PCTNXH, P.KHTC, VP cùng dự)

08h00: Làm việc với Công ty Cổ phần hợp tác quốc tế Sao Kim về hoạt động đưa người LĐ đi làm việc nước ngoài theo HĐ

(Phòng VL-ATLĐ cùng dự)

 

8h00: Dự họp tại Sở KHCN  về đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (P.DN cùng dự)

C

14h00: Họp các phòng chuẩn bị nội dung làm việc UBND tỉnh

(Trưởng các phòng, Chi cục PCTNXH cùng dự)

14h00: Dự Lễ ký kết hợp tác về tổ chức hoạt động giao dịch việc làm giữa Trung tâm DVVL với Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế.

14h00: Họp các phòng chuẩn bị nội dung làm việc UBND tỉnh

(Trưởng các phòng, Chi cục PCTNXH cùng dự)

15h00: Làm việc với Cty CP xúc tiến đầu tư MH VN về hoạt động đưa người LĐ đi làm việc nước ngoài theo HĐ

(Phòng VL-ATLĐ cùng dự)

14h00: Họp các phòng chuẩn bị nội dung làm việc UBND tỉnh

(Trưởng các phòng, Chi cục PCTNXH cùng dự)

14h00: Họp các phòng chuẩn bị nội dung làm việc UBND tỉnh

(Trưởng các phòng, Chi cục PCTNXH cùng dự)

Thứ năm 08/4/2021

S

8h00: Làm việc với Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội

(VP, P.BTXH cùng dự)

08h00: Làm việc với Cty TNHH PN Toàn Cầu về hoạt động đưa người LĐ đi làm việc nước ngoài theo HĐ

(Phòng VL-ATLĐ cùng dự)

 

8h00: Làm việc với Công ty Cổ phần Dệt may Thiên An Phú (P.DN cùng dự)

C

Làm việc tại cơ quan

14h00: Làm việc với Cty TNHH Đầu tư, TM Quinn về hoạt động đưa người LĐ đi làm việc nước ngoài theo HĐ

(Phòng VL-ATLĐ cùng dự)

14h00: Họp Khối thi đua CĐVC

14h00: Họp rà soát CTCT Phòng Dạy nghề, VP Sở

Thứ sáu 09/4/2021

S

07h30: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2021

6h00: Tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình nhà trung chuyển tại Quảng Trị (theo Chương trình của ACDC)

(Đ/c Quyết cùng dự)

8h00: Kiểm tra tình tình hình chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Phú Lộc

7h00: Dự làm việc cùng Đoàn Thanh tra Bộ tại A Lưới (Thanh tra Sở cùng dự)

C

Làm việc tại cơ quan

Trao quà Quỹ BTTE

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy 10/4/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

14h00: Dự Hội nghị gặp mặt công chức tư pháp – hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh

18h30: Dự Tết cổ truyền Bunpimay Lào tại trường CĐSP Huế (CS2)

Chủ nhật 11/4/2020

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 681