Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Quy định phân loại, chuyển giao và tiếp nhận người lang thang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/01/2023

Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND về quy định phân loại, chuyển giao và tiếp nhận người lang thang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

 

Theo quy định, đối tượng áp dụng và quy trình phân loại, chuyển giao và tiếp nhận đối tượng như sau:

I. Đối tượng áp dụng 

1. Người lang thang trên địa bàn tỉnh quy định tại Điều 1 bao gồm:

a) Người lang thang xin ăn;

b) Người tâm thần lang thang;

c) Người dẫn dắt hoặc mang theo trẻ em; dẫn dắt người khuyết tật, người bệnh tật, người cao tuổi để bán hàng rong hoặc lợi dụng để xin ăn;

d) Người lang thang khác.

2. Các đơn vị tập trung, chuyển giao người lang thang gồm:

a) Đội trật tự xã hội tập trung và xử lý người lang thang:

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND cấp xã);

c) Đội Quản lý đô thị thành phố Huế.

3. Các đơn vị tiếp nhận người lang thang gồm:

a) Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em;

b) Trung tâm Bảo trợ xã hội;

c) Bệnh viện Tâm thần Huế (trực thuộc Sở Y tế);

d) Trung tâm, Bệnh viện các huyện, thị xã và thành phố Huế;

4. Các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân khác có liên quan.

a) Đối tượng còn sức lao động lợi dụng việc lang thang ăn xin, bán hàng rong để trục lợi;

b) Cơ quan, tổ chức có liên quan khác.

II. Hồ sơ, quy trình phân loại, chuyển giao và tiếp nhận đối tượng

1. Hồ sơ chuyển giao, tiếp nhận đối tượng

1.1. Hồ sơ chuyển giao đối tượng cho gia đình, gồm:

a) Đơn bảo lãnh của gia đình, người thân (ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột), người giám hộ theo quy định của pháp luật theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác của người bảo lãnh (bản sao chứng thực);

c) Căn cước công dân hoặc các giấy tờ liên quan đến người lang thang được bảo lãnh (bản sao chứng thực).

1.2. Hồ sơ chuyển giao đối tượng cho các cơ sở trợ giúp xã hội (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý): Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra, để phòng tránh lây lan, đảm bảo an toàn, đơn vị tập trung đối tượng phối hợp với cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng trước khi bàn giao cho cơ sở trợ giúp xã hội. Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của đối tượng (nếu có).

1.3. Hồ sơ chuyển giao đối tượng cho bệnh viện Tâm thần Huế; Trung tâm Y tế/Bệnh viện thành phố Huế, thị xã và các huyện, gồm:

a) Biên bản phát hiện, phân loại, chuyển giao người lang thang đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến an toàn của đối tượng (Mẫu số 2);

b) Biên bản chuyển giao (bàn giao) người lang thang của cơ quan, đơn vị nơi phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp (Mẫu số 3).

c) Bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có).

2. Quy trình chuyển giao đối tượng thường xuyên

 2.1. Khi phát hiện đối tượng lang thang ăn xin (Có biên bản phát hiện và lấy lời khai của đối tượng) thì tiến hành tập trung, chuyển giao như sau:

a) Quá trình phát hiện, khai thác thông tin nhận thấy đối tượng có dấu hiệu thuê trẻ em, người già, người khuyết tật hoặc bị xúi dục, ép buộc lang thang kết hợp với buôn bán hàng rong thì Công an cấp xã lập hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

b) Trường hợp xác định được thân nhân gia đình, địa chỉ cư trú, rõ thông tin của công dân là người tại địa phương (cùng huyện, thị xã và thành phố) thì UBND cấp xã, Đội quản lý đô thị thành phố Huế nơi phát hiện tiến hành trao đổi với Công an cấp xã nơi công dân cư trú để đối chiếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó thông báo cho gia đình đến tiếp nhận, cam kết không để đối tượng tái lang thang.

Ngay sau khi nhận được liên hệ, thân nhân gia đình của đối tượng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo khoản 1 Điều 4 Quy định này và đến cam kết, bảo lãnh đối tượng về gia đình quản lý, chăm sóc, giáo dục;

c) Trường hợp xác định được thân nhân gia đình, địa chỉ cư trú, rõ thông tin của công dân là người tại địa phương (cùng xã hoặc cùng huyện) mà gia đình không đến bảo lãnh thì UBND cấp xã, hoặc Đội quản lý đô thị tiến hành trao đổi với Công an cấp xã nơi công dân cư trú để đối chiếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó chuyển giao đối tượng cho UBND cấp xã nơi đối tượng sinh sống để có biện pháp quản lý, giáo dục và tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống tại cộng đồng;

d) Trường hợp xác định rõ nơi cư trú, không có giấy tờ tuỳ thân thì tiến hành lập danh sách chuyển Công an cấp xã nơi công dân cư trú xác minh làm rõ, thu thập thông tin, giải quyết đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân. Đồng thời chuyển đối tượng cho UBND cấp xã nơi đối tượng sinh sống để được hỗ trợ.

đ) Trường hợp đối tượng ở các địa phương khác hoặc không rõ nơi cư trú, thông tin công dân thì tiến hành lập danh sách chuyển cơ quan Công an kiểm tra, xác minh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải quyết đăng ký cư trú. Thông báo cho Đội trật tự xã hội tập trung và xử lý người lang thang đến tiếp nhận đối tượng về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em để chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời và phân loại;

e) Trong trường hợp phát hiện đối tượng là người lang thang bị suy nhược, nguy hiểm đến tính mạng thì đơn vị phát hiện chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.

2.2. Quản lý, phân loại và chuyển giao đối tượng như sau:

Sau khi tiếp nhận đối tượng Đội trật tự xã hội tập trung và xử lý người lang thang có trách nhiệm lập hồ sơ, phân loại, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết:

a)  Đối với người lang thang ốm yếu, suy nhược, bệnh tật thì chuyển vào cơ sở y tế hoặc bệnh viện thành phố Huế để chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh tật cho đối tượng;

b) Đối tượng là người tâm thần phát hiện lần thứ nhất trong trạng thái loạn thần cần được điều trị chuyên khoa tâm thần thì bàn giao cho bệnh viện tâm thần Huế để điều trị, tiếp tục khai thác thông tin về địa chỉ cư trú, nếu khai thác được địa chỉ, gia đình đối tượng thì Bệnh viện Tâm thần Huế tiến hành chuyển giao cho thân nhân đối tượng. Trường hợp không khai thác được thông tin về địa chỉ cư trú, gia đình đối tượng thì Bệnh viện Tâm thần Huế thông báo cho Trung tâm Bảo trợ xã hội để chuyển giao;

- Trường hợp đối tượng đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Huế nhưng bệnh nặng vượt quá chuyên môn của Bệnh viện Tâm thần Huế cũng như các khoa phòng khác thuộc Bệnh viện thành phố Huế cần thiết phải chuyển lên bệnh viện Trung ương Huế (thuộc Bộ Y tế) thì Bệnh viện Trung ương Huế có trách nhiệm tiếp nhận và tiếp tục điều trị, chăm sóc. Sau khi ổn định Bệnh viện Trung ương Huế thông báo cho Bệnh viện Tâm thần Huế để thông báo cho Đội trật tự xã hội tập trung và xử lý người lang thang cùng đến để chuyển giao và tiếp nhận;

- Trường hợp đối tượng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Huế hoặc cơ sở y tế khác tử vong nhưng chưa được làm thủ tục là đối tượng bảo trợ xã hội thì Bệnh viện Tâm thần Huế, cơ sở y tế phối hợp bàn giao cho Đội trật tự xã hội tập trung và xử lý người lang thang để thực hiện mai táng cho đối tượng;

c) Trường hợp rà soát, phát hiện đối tượng tâm thần lang thang lần thứ 2 thì Đội trật tự xã hội tập trung và xử lý người lang thang chuyển giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời;

d) Nếu đối tượng là người lang thang xin ăn là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thì bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời;

đ) Trường hợp khai thác thông tin, phát hiện người lang thang là người nước ngoài thì báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để giải quyết theo quy định hiện hành.

2.3. Chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập

a) Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em trong quá trình tiếp nhận người lang thang bị suy nhược đã điều trị ổn định vào chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời, tiếp tục khai thác thông tin về thân nhân, địa chỉ cư trú. Trường hợp khai thác được thông tin thì thông báo cho UBND cấp xã nơi cư trú để liên hệ với thân nhân gia đình đến Trung tâm để bảo lãnh, tiếp nhận đối tượng về gia đình chăm sóc, quản lý, giáo dục (Thời gian bàn giao sau 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng);

b) Trung tâm Bảo trợ xã hội tiếp nhận đối tượng là người tâm thần lang thang lần 2, người tâm thần do Bệnh viện Tâm thần Huế chuyển giao vào chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời, tiếp tục khai thác thông tin về thân nhân, địa chỉ cư trú. Trường hợp khai thác được thông tin thì thông báo cho UBND cấp xã nơi cư trú để liên hệ với thân nhân gia đình đến bảo lãnh, tiếp nhận đối tượng về gia đình chăm sóc, quản lý;

c) Quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng cơ sở trợ giúp xã hội tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho đối tượng, giúp cho đối tượng có việc làm, hạn chế tình trạng lang thang ăn xin.

2.4. Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn

a) Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời (không quá 03 tháng), nếu không khai thác được thông tin về thân nhân, địa chỉ cư trú của đối tượng, thì người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội báo cáo Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (qua Phòng Bảo trợ xã hội) để thống nhất tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn;

b) Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a, c và d khoản 1 Điều 2 Quy định này sau khi chuyển về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em chăm sóc, nuôi dưỡng mới phát hiện có biểu hiện, dấu hiệu tâm thần thì tiếp tục quản lý nuôi dưỡng nếu bệnh nhẹ (được bác sỹ chuyên khoa tâm thần khám, sàng lọc và chỉ định điều trị tại chỗ). Nếu có biểu hiện bệnh nặng, không có nơi cư trú ổn định và có xác nhận của Bệnh viện Tâm thần Huế thì Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tập trung người lang thang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập

Tập tin đính kèm:
Lê Phú Bỉnh - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.742
Đang truy cập: 1.080