Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 27, năm 2020 | Sau »
NGÀYGiám đốc Sở
Đặng Hữu Phúc
Phó Giám đốc Sở
Hồ Dần
Phó Giám đốc Sở
Phan Minh Nguyệt
Thứ hai
06/07/2020
Thứ ba
07/07/2020
Thứ tư
08/07/2020
Thứ năm
09/07/2020
Thứ sáu
10/07/2020
Thứ bảy
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020