Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 38, năm 2021 | Sau »
NGÀYGiám đốc Sở
Đặng Hữu Phúc
Phó Giám đốc Sở
Hồ Dần
Phó Giám đốc Sở
Nguyễn Hữu Phước
Phó Giám đốc Sở
Phan Minh Nguyệt
Thứ hai
20/09/2021
Thứ ba
21/09/2021
Thứ tư
22/09/2021
Thứ năm
23/09/2021
Thứ sáu
24/09/2021
Thứ bảy
25/09/2021
Chủ nhật
26/09/2021