Tìm kiếm
 
Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Phát triển đào tạo kỹ năng nghề nghiệp”
Ngày cập nhật 22/06/2020

Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp" được đổi tên thành Hội thảo “Phát triển đào tạo kỹ năng nghề nghiệp”.

Thời gian và địa điểm tổ chức thay đổi như sau:

- Thời gian: tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm: Khách sạn Sen Trắng (White Lotus), số 05-07 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế.

Dưới đây là nội dung kế hoạch:

Thực hiện Chương trình công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020. Trên cơ sở nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị chủ trì từng chỉ số thành phần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện vị trí xếp hạng năm 2020 và các năm tiếp theo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm tới với những nội dung như sau:

Về mục đích

- Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hành động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục giữ vững, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại các lĩnh vực, nội dung, tiêu chí, chỉ số thành phần qua đánh giá của Chỉ số PCI năm 2019; mục tiêu trong năm 2020, nâng xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh.

- Tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp để đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất gắn kết doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong công tác xác định ngành, nghề đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp;

- Tạo sự gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và sản xuất kinh doanh.

Về thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: 08 giờ, thứ ba, ngày 16/6/2020.

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Huế, địa chỉ: 38 Lê Lợi, thành phố Huế.

Về nội dung hội thảo

- Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các chỉ số thành phần “đào tạo lao động” năm 2019 thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), gồm:

+ Tỉ lệ doanh nghiệp (DN) đánh giá Giáo dục phổ thông tại tỉnh có chất lượng Tốt (%)

+Tỉ lệ DN đánh giá Giáo dục dạy nghề tại tỉnh có chất lượng Tốt (%)

+DN từng sử dụng dịch vụ Giới thiệu việc làm (GTVL) tại tỉnh (%)

+DN đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ GTVL (%)

+DN có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ GTVL (%)

+Phần trăm tổng chi phí kinh doanh dành cho Đào tạo lao động (%)

+Phần trăm tổng chi phí kinh doanh dành cho Tuyển dụng lao động (%)

+Lao động tại tỉnh đáp ứng được nhu cầu sử dụng của DN (%)

+Tỉ lệ lao động qua đào tạo /số lao động chưa qua đào tạo (%)

+Tỉ lệ lao động qua đào tạo trên tổng lực lượng lao động (%)

+Tỉ lệ lao động qua đào tạo đang làm việc tại DN (%)

- Các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề nghiệp,thu hút nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

- Cung – Cầu lao động năm 2019, dự báo các ngành nghề thu hút nhân lực cao đáp ứng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các giải pháp thúc đẩy người lao động tìm được việc làm thông qua hệ thống trực tuyến.

- Đề xuất những mô hình liên kết, hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp với các cơ sở GDNN sau thời gian bị ảnh hưởng dịch, bệnh Covid 19 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho người lao động, giúp người lao động sau khi tham gia học nghề có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm;

- Tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống cơ quan nhà nước các cấp nhằm tác động trực tiếp tới cảm nhận của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước.

Về thành phần tham dự

1. Cơ quan chủ trì

- Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam;

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp tỉnh.

(Tham luận và các báo cáo theo các chủ đề được gợi ý và gửi đến quý cơ quan, đơn vị).

2. Đơn vị tham gia

- Các Sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;

- Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Khoảng 100 doanh nghiệp trên địa bàn (do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp tỉnh mời)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình trung ương và địa phương.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.260.159
Đang truy cập: 1.308